De Nacht van Putters

Waar wil jij tot diep in de nacht voor strijden?

In de week van maandag 22 november publiceer ik op deze plaats onderwerpen die de boeken in zouden kunnen gaan als een Nacht van Putters. Het zijn voorbeelden van waar ik de komende jaren in de Eerste Kamer voor ga strijden. Maar wat zijn jouw ideeën hierover? Laat mij hieronder weten voor welke onderwerpen jij, desnoods ‘s nachts, door het vuur gaat.

De Eerste Kamer is géén plek voor populisten of opportunisten. Ik neem liever een goede wet aan dan een motie van wantrouwen. Dat kan vaak alleen door samen te werken. Met partijgenoten in dorpen, steden, provincies, de Tweede-Kamer en het Europees-Parlement. Maar ook door samen te werken met andere partijen. De afgelopen jaren heb ik laten zien deze bruggen te bouwen in de Eerste Kamer.

Toch zal het ook in de komende jaren nodig zijn dat de Eerste Kamer haar tanden laat zien. Onder mijn leiding zal de Eerste Kamerfractie kabinetsbeleid bestrijden als het onuitvoerbaar is of zó oneerlijk dat het mensen aan de kant zet. Als het zo onrechtvaardig is dat zorg, onderwijs en werk niet meer bereikbaar zijn voor iedereen. De marktwerking in de zorg en de korting op het werk voor jong gehandicapten zijn een Nacht van Putters waard! De PvdA moet er alles aan doen om de verrechtsing van Nederland tegen te gaan. Eerste en Tweede Kamer samen!

Laat hieronder d.m.v. een reactie weten van welke onderwerp jij vindt dat het een Nacht van Putters waard is. Waar de PvdA voor moet staan, en moet blijven staan. Ik zal op de reacties reageren en wellicht in mijn eigen bijdragen gebruiken.

*****
In de geschiedenis van de Nederlandse Eerste- en Tweede Kamer zijn er momenten geweest waarop Kamerleden hun tanden hebben laten zien. Dat resulteerde in
beroemde en beruchte nachtelijke vergaderingen waarin kabinetsbeleid werd weggestemd. In de Eerste Kamer waren dat bijvoorbeeld de ‘De Nacht van Wiegel‘ en ‘De Nacht van Van Thijn‘. Wiegel hield met zijn stem in 1999 de invoering van een correctief referendum tegen, andere senatoren van de VVD stemden wel vóór dit voorstel. Van Thijn hield met zijn stem in 2005 de invoering van de gekozen burgemeester tegen.

8 Responses to “De Nacht van Putters”

 1. Paul Smit 15 november 2010 at 22:43 #

  Goed onderwijs is mij een hoop strijd waard. Onderwijs waarin er aandacht is voor ieder kind. Voor talenten, voor passies en niet alleen voor meetbare CITO-normen waarmee we kinderen nog verder in een hokje duwen.
  Ik wil onderwijs waarbij iedereen zich optimaal kan ontplooien. En ik hoop dat jij daar in de Eerste Kamer straks een bijdrage aan gaat leveren.

  • Esmeralda 15 november 2010 at 23:15 #

   Even een reactie op Paul Smit.
   Door middel van meetbare CITO normen en het (om het maar even heel basaal te zeggen) in hokjes stoppen van kinderen kunnen we in het onderwijs juist kinderen onderwijs bieden waarmee ze zich kunnen ontplooien. Door te ‘meten’ wat kinderen kunnen en waar kinderen minder goed in zijn kun je het onderwijs aanpassen op de behoeften van kinderen.

   Onderwijs is zeker strijd waard. Een goede opleiding is een basis van alles. Maar ik denk dat het ook zeker zo belangrijk is dat kinderen/ jongeren de kans krijgen om die opleiding nuttig te gebruiken, zeker als je kijkt naar de steden zijn daar soms te weinig mogelijkheden voor.

   • Paul Smit 16 november 2010 at 12:15 #

    Het voert te ver om deze discussie hier uitgebreid te voeren, dus ik zal het beperkt houden. Ik stel voor dat docenten kinderen gaan voorbereiden op het leven in plaats van op de CITO-toets. Een CITO-toets toetst niet hoe goed kinderen zijn in netwerken, in organiseren. Het CITO toetst geen empathie of enthousiasme. Dat wil ik zeggen.

 2. Roelof van Laar 15 november 2010 at 23:38 #

  Ik strijd dag en nacht tegen kinderprostitutie. Ook in Nederland belanden er naar schatting 1.500 minderjarige meisjes per jaar in de prostitutie. Politie en justitie staan er bij en kijken ernaar, maar doen veel te weinig. Straffen zijn te laag, als het al tot vervolging en/of veroordeling komt.

  Internationaal is de situatie nog veel ernstiger. Alleen in India zitten er al 1,2 miljoen minderjarige meisjes gevangen in de seksindustrie.

  Ik hoop dat jij in de Eerste Kamer ook een bijdrage gaat leveren aan deze strijd.

 3. Karim 15 november 2010 at 23:55 #

  - Beter jongerenbeleid waarbij aandacht moet zijn voor kinderen en jongeren die geholpen en of ondersteund worden door gekwalificeerde krachten.
  – Strakker beleid als het gaat om gezinshulp, geen wirwar meer van tig organisaties die een jungle vormen voor mensen die hulp nodig hebben. Vaste contactpersonen die slechts bij hoge uitzondering uit het traject gehaald worden. Achter deze contactpersonen teams zetten die met de info die ze aanvoeren de hulp sneller en overzichtelijker kunnen bieden.
  – Betere overeenstemming tussen politie en kwaliteit leverende jongerenorganisaties.
  – Het stimuleren van lezen, van jeugd tot volwassene.

 4. Jacques 16 november 2010 at 12:31 #

  Ik zou de stadsregio’s wel willen afschaffen alsmede al die niet meer weg te krijgen WGR plus gebieden. We hebben daar de provincie voor en dat moet zo blijven. Het midden bestuur is veel te duur geworden en blinkt slechts uit door bestuurlijke drukte waarin iedereen elkaar in de weg zit. Graag een stellingname ?

 5. Peter 16 november 2010 at 16:37 #

  Een Klimaatwet, waarbij duurzame energie, aandacht voor klimaatverandering en bindende regels voor duurzaam bouwen, energiebesparing en het opwekken van duurzame energie een vaste plek krijgt en niet meer afhankelijk is van de grillen van de politiek.

  De klimaatproblematiek (droogte, wateroverlast etc), grondstoffenproblemen, energieproblemen, olietekorten en watertekorten zullen de komende decennia dusdanig dominerend gaan worden in de wereld, dat we niet mogen en kunnen wachten en treuzelen.

  We hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen, laten we er dan ook met zijn allen voor zorgen dat we de aarde goed achterlaten voor ons nageslacht!

 6. Jan de Bruijn 17 november 2010 at 10:11 #

  Alle politieke issues zijn te toetsen aan drie sociaal-democratische uitgangspunten:
  – eerlijk delen inkomen en vermogen;
  – eerlijk delen macht;
  – bevorderen duurzaamheid.
  Elk issue dat op een van deze punten negatief scoort is de moeite van een ‘nacht’ waard.
  Het meest onfatsoenlijke van het kabinetsbeleid is dat ook in 2011 de armen weer armen en de rijken weer rijker zullen worden.
  Als het je lukt om hier het kabinet over te laten vallen ben je mij held.

Leave a Reply